Waarom dit burgeriniatief?  

Het invoeren van zero-emissiezones in tal van Nederlandse steden gaat het bedrijfsleven, waaronder veel ZZP-ers en MKB-ers, ontzettend veel geld kosten. Dit omdat zij gedwongen worden om hun vrachtwagens en/of bestelbusjes te vervangen als zij de steden, die emissievrij willen worden, nog in willen komen. Dit voor ondernemers desastreuze beleid kan zelfs leiden tot faillissementen of gedwongen verhuizingen uit emissievrije steden, hetgeen slecht is voor de (lokale) economie.  

Wat is een zero-emissiezone? 

Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2025 een stadsgebied aanwijzen waar geen zogenaamd vervuilende bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. Hiermee willen gemeenten de fijnstof en CO2-uitstoot in de steden verminderen. Dat gebied is een zero-emissiezone (ZE-zone). Dit voornemen is totaal overbodig omdat motoren van bestelbussen en vrachtwagens de afgelopen decennia al veel schoner zijn geworden en de ontwikkeling hieromtrent nog verder zal toenemen.  Toch komen er in ongeveer 30 steden zero-emissiezones. Wanneer de zero-emissiezone ingaat, verschilt per stad.  

Nadelen zero-emissiezones  

Het emissievrij maken van steden heeft een majeure impact op de bestaande bedrijven. Een nieuwe dieselvrachtwagen kost circa €150.000, een elektrische is veel duurder: €250.000 tot €300.000. Nieuwe elektrische bestelbusjes, klein: €25.000 tot €30.000, middel: €30.000 tot €35.000 en groot: €50.000 tot €60.000. Dat is niet te betalen voor ZZP en MKB-ers. Daarnaast is het binnen sommige sectoren zelfs onmogelijk om te verduurzamen, denk aan visserijsector die viskarren hebben die wel 3.000 kilo wegen, terwijl de trekkracht bij elektrische voertuigen wel ophoudt bij zo’n 1.400 kilo. Bovendien zijn de randvoorwaarden, zoals voldoende oplaadpunten niet op orde. Zo is er  nauwelijks publieke laadinfrastructuur voor trucks beschikbaar. Die plekken hebben veel ruimte nodig en een (verzwaarde) aansluiting op het stroomnet. Een stroomnet wat overigens al overvol zit. Het emissieloos maken van steden is dus een illusie, tenzij je accepteert dat de bedrijven hierdoor failliet gaan of gedwongen uit emissievrije steden moeten verhuizen. 

  Uw NAW-gegevens zijn nodig voor de geldigheid van dit burgerinitiatief; ze worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden.

  Wij, bezorgde ZZP- en MKB-ers, 
  Constaterende dat het invoeren van zero-emissiezones in tal van Nederlandse steden het bedrijfsleven, waaronder veel ZZP- en MKB-ers, ontzettend veel geld gaat kosten. Dit omdat zij gedwongen worden om hun vrachtwagens en/of bestelbusjes te vervangen als zij de steden, die emissievrij willen worden, nog in willen komen,
  Constaterende dat dit voor ondernemers desastreuze beleid zelfs kan leiden tot faillissementen of gedwongen verhuizingen uit emissievrije steden, hetgeen slecht is voor de (lokale) economie, 
  Voorts constaterende dat de randvoorwaarden, zoals voldoende capaciteit op het stroomnet en voldoende oplaadpunten, niet op orde zijn, 
  Van mening dat het emissieloos maken van steden dus een illusie is, tenzij je accepteert dat de bedrijven hierdoor failliet gaan of gedwongen uit emissievrije steden moeten verhuizen, 
  Verzoeken zowel de landelijke- als lokale overheid per direct te stoppen met het invoeren van zero-emissiezones,